Ateliér kresby

atelier-hlavni2
atelier-1
atelier-2

Ateliér kresby

V ateliéru kresby se postupně učíme zvládnout linku, hmotu i kresbu podle předlohy. Využíváme techniky tužky, uhlu či perokresby. Věnujeme se práci s perspektivou, kreslíme figury nebo vyrážíme kreslit do pražského plenéru. V hodinách se zaměřujeme také na uvolňování ruky i mysli a rozšiřování pohledu na vlastní kresebný projev.
Lektorka: Eva Jiřička
Eva Jiřička vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze napříč výtvarnými médii. Aktivně se věnuje současnému umění, které také propojuje s uměleckou tvorbou seniorů.
Důležitou náplní ateliéru je společné přemýšlení nad obsahem prací a zapojení se do současného uměleckého dění formou prezentací. Jak Eva o svém přístupu říká: „Pokoušet se ostatním zprostředkovat vlastní myšlenku je stejně důležité jako umět zachytit život kolem sebe. Obojí prověřujeme v autentickém kontaktu, který probíhá v našich společných hodinách, což mi dává uspokojivý pocit vzájemné inspirace. A hlas starší generace, který považuji za důležitý, je zase slyšet.“

Co je nového v Ateliéru kresby?

Pohyb pod látkou

Jaká energie se vlní pod látkou? Co může v plastické formě ožít a jaký motiv nechaly autorky vystoupit do prostoru? Můžeme se na obrázky dívat zprava doleva a vidět jak se proměňují. Vynořuje se tak jejich přirozená hra stínů a světel. Obrazy vznikly pod rukama klientek v Ateliéru kresby v jarním pnutí látky, jehly a výztuže. Mohli bychom říci, že je to technika látkového reliéfu. Jeho forma je mě...

Na obzoru vidím svůj horizont

Kde se vám spojuje nebe se zemí a kam by jste hleděli nejraději? Technikou rozmývaného inkoustu se dostáváme do vrstev na zemi i na obloze. Autoři zpodobnili své horizonty, které se při samotné tvorbě díky schnutí a blednutí barvy proměňují, tak jako náš pohled na život. Inkoustové kresby vedle sebe propojují vize individuálních obzorů v jeden....

Očima těch, kterých se to týká

Kudy vedla zkratka do školy a jakou nejdivnější poznámku najdete v žákovské? Chodby a učebny první veřejné školy na Smíchově (Na Bělidle 34) ožívají tématem školní každodennosti prostřednictvím výstavy Očima těch, kterých se to týká.   ...

Prasklina ve Vitrínce na Palmovce

Objevila se nám tu prasklina na skle. Nejdřív vzbudila rozhořčení a představy o tom jak se to asi stalo, že tu najednou je. Místo toho abychom mluvili o tom co je vystavené za ní tak si prasklina na sebe vzala velkou pozornost. Rozhodli jsme se, že jí dáme možnost promluvit a skrze naše osobní praskliny v technice tuš a fixa jí podpořit. Autoři prasklin: anonym z Palmovky, Libuše Jezbe...

Vařit chuť a s chutí tvořit

Tolik let už připravujeme jídlo. V dětství ochutnáváme i pomáháme rodičům s přípravou abychom pak další roky zkoušeli vařit a hledat své chutě a hodnoty. Tak jako když malujeme, nebo tvoříme rukama. Aby byl výsledek dobrý, je potřeba vždy přidat špetku vášně pro to co děláme. Je velký rozdíl, jestli připravujeme jídlo pro sebe nebo pro ostatní, na tom jsme se shodly. Tady jsou recepty, které p...

4+4 dny v pohybu aneb Být někdo jiný někde jinde někdy jindy

Na Smíchově v komplexu zavřeného sportoviště Erpet se letos konal 27. ročník festivalu současného umění 4+4 dny v pohybu. Jeho letošní téma bylo: Být někdo jiný někde jinde někdy jindy. Průběžné intervence umístěné na bývalou stěnu baru v zahradě Erpetu představují práce autorek z Ateliéru kresby. Ty mohly reagovat na místo a kontext a část prací vznikla také přímo v zahradě. Postupně při naš...

Dvě strany jedné země

Výstava vznikla pro prostor na Bělidle, kterému příznačně říkám Galerie v průvanu. Autoři obrazů pracovali s krajinou do které se vrací v myšlenkách a kde se tak nějak cítí všitý. Použili zbytkové látky, nůžky, jehly a nitě. Vytvořili obrazový čtverec krajiny a podpořili ho osobním sloganem či výkřikem emocí. Nad tím tématem pracovalo 9 autorů a autorek v Ateliéru kresby. Pokud se pozorně pod...

Ozvěny místně specifické tvorby v Přístavu

Když pracujeme s určitým místem, s jeho specifickými parametry a vlastnostmi, tak vznikne dílo, které už nemůžeme zopakovat nebo přenést jinam. Taková díla bývají jedinečná a navíc se proměnují v čase, takže je můžete vidět vícekrát a nikdy nejsou stejná. Mění se díky přírodním jevům, zásahům kolemjdoucích a i díky tomu, že se proměňuje prostředí, v kterém jsou zasazena.     Z...

Svoboda volby

Svoboda volby bylo téma, které pro rok 2021/2022 vyhlásila Vzdělávací platforma MUS https://umeleckestrevo.cz. S Ateliérem kresby jsme se mohly zapojit a ukázat práce na výstavě v galerii DOX společně se studenty, kteří své výstupy každoročně prezentují na přehlídce Máš uměleckého střevo? Zamýšlely jsme se individuálně i kolektivně a kromě samostatných prací vznikla i instalace, k...

Cesta do Přístavu

Výstava nám odhaluje jedinečné vnímání cesty do Přístavu. Práce vznikly v rámci hodin Ateliéru kresby. Jejich autorky a autoři výtvarně rozvinuli svoji vlastní cestu z domova do Přístavu 7. Zamysleli se nejen nad tím, jak a odkud se sem dopravujeme, ale hlavně také, co je pro naši cestu příznačné, jak míjející Prahu vnímají a co zůstává podstatné. Formát velkého svitku je metaforou –...

Výstava ilustrací k filmové sekci Stáří vpřed! pro festival Jeden svět

Anotace je skvělý způsob, jak přilákat diváky na film. Zároveň ale může být zdrojem frustrace ve chvíli, kdy si na jejím základě vytvoříte očekávání, která se ukážou jako falešná. Jakou představu o filmech nabydou samotné ilustrátorky po přečtení anotací?  Ilustrace vytvořily seniorky pouze na základě krátké anotace bez znalosti samotných filmů. Jejich práce byly v rámci festivalu vystaveny...

Tucet ve Vitrínce na Palmovce

Vernisáž výstavy s názvem Tucet proběhla 20. 12. 2021.     Ve dvanácti okénkách vidíme příběh jednoho dne a to od osmi autorů a autorek. Každý z nich si vybral vlastní výtvarnou techniku a vypráví nám skrz tucet scén co se pro něj, jako pro pražského seniora, odehraje od úsvitu do soumraku.    Eva Jiřička Eva Jiřička je výtvarná umělkyně, lek...

Tašky přes rameno od Přístavu 7

Chodit do Přístavu na různé aktivity je skvělá věc, ale zkusit tyto činnosti zachytit ve skice na papír to byla nová výzva pro klientky a klienty, kteří přišli na hodiny kresby. Snažili jsme se v technice úhlu a tuše zachytit pohyb, který pulsuje v učebnách. Povídali jsme si o zastaveným pohybu vyjadřující konkrétní činnost. Výsledky této snahy jsou zachyceny ve skicách. Motivy jsme pak ...

Dopleteš v malbě

Vernisáž výstavy ve Vitrínce na Palmovce 13. 10. 2021    Nedopletené kousky – domalované obrázky. Spolupráce s kterou se při pletení nepočítalo, to je výstava od pletařek ke kreslířkám, která vznikla v rámci Ateliéru kresby v Přístavu 7. Pletařky propůjčily své vzorky a nedodělané kousky k tomu, aby posloužily jako motiv autorkám k rozvíjení příběhu na papíře. Osm různých příst...

Příběhy ze šuplíku a jejich ilustrace

27. 5. 2021 v Plovárně   Každý domov skýtá předměty, které jsou pro svého majitele důležité. Za každým takovým předmětem se ukrývá jedinečný příběh. Příběh, který dost možná zná jen majitel sám. Účastnice a účastníci kurzu tvůrčího psaní lektorky Marcely Šášinkové sdíleli příběhy svých oblíbených předmětů s klienty navštěvujícími Ateliér kresby Evy Jiřičky. Ti byli zvědavý, jak vlastně tak...

Autoportrét v okénku / Vitrínka na Palmovce

První výstavu s názvem „Autoportrét“ otevírá sedm žen-seniorek, které přinášejí vlastní pohled na svůj osobitý postoj k životu, sebehodnocení nebo proměny vlastní identity. Skrz svou uměleckou dovednost a sebereflexi se představují kolemjdoucím a vstupují tak do dialogu s veřejností. Ztvárnění sebe samé po delší době v izolaci je výzva, která byla vytvořena na míru vitrínce ve vestibulu metra Palm...

4+4 dny aneb Všechno je jinak

Díla připravily klientky a klienti Elpidy a Přístavu 7 pro 25. mezinárodní Festival současného umění 4+4 dny v pohybu tentokrát ve Staré Strašnické škole v Praze. „Všechno je jinak“, jak by jeden řekl, ale… Podívejme se na to s pohledu děl starší generace. Eva Jiřička ji přizvala aby se vyjádřila k tématu festivalu. Senioři vytvářeli díla a texty přímo ve vztahu k podtitulu „Všechno je jin...

Výstava Dětství mojí Jarmily a co by vám řekly vaše boty?

Výstava Dětství mojí Jarmily a co by vám řekly vaše boty? spojuje tři odlišné generace myšlenkou na obuv a dobu s nimi spojenou. DMJ je trojice gymnazistek, která byla ve finále soutěže Máš umělecké střevo? a vytvořila dílo s názvem Dětství mojí Jarmily. Sbíraly a výtvarně přetvářely příběhy o době, kdy dětmi byla generace jejich rodičů a kde je propojovala vzpomínka na cvičky „jarmilky”. Zajímalo...

4+4 dny aneb Nikdo nemá nic

Sedm žen-seniorek přináší s výstavou vlastní pohled na téma Nikdo nemá nic. Díla připravily pro 25. mezinárodní Festival současného umění 4+4 dny v pohybu tentokrát v Desfourském paláci v Praze. Nikdo nemá nic Co to pro vás znamená? Každý něco má. - a - = +. Nikdo nemůže mít nic a každý máme všechno. Všichni mají něco. Co tě nezabije to tě posílí. Máme všechno, nic nevíme. Vím, že nic ...

Senior kabinet aneb pojdťe ukázat vaše obrazy

Výstava Senior kabinet vzešla od klientů Přístavu 7. Tyto obrazy k nám přišly na naši výzvu: Máte doma obraz, který jste sami vytvořili a chtěli byste ho ukázat ostatním? My bychom ho zase chtěli vystavit v naší minigalerii v Přístavu 7. Vyberte jeden a přineste nám ho. Díla která vidíte, vytvořili klienti doma a nyní tyto obrazy mají ojedinělou možnost ...

Pleteš se do malby

Pleteš se do malby je název výstavy, která představuje uměleckou spolupráci Petra Philippova a Larisy Gladysh. Larisa pochází z Krymu, Petr z Moskvy a oba žijí již několik let v Praze. Společně se poprvé potkali před rokem díky projektu Praha – hranice. Jeho smyslem je propojit výtvarné umělce pocházející ze zahraničí s cizinci žijícími na našem území tak, aby vytvořili společné dílo. Pet...

21 položek celkem
Zpět do obchodu