Autoportrét v okénku / Vitrínka na Palmovce

První výstavu s názvem „Autoportrét“ otevírá sedm žen-seniorek, které přinášejí vlastní pohled na svůj osobitý postoj k životu, sebehodnocení nebo proměny vlastní identity. Skrz svou uměleckou dovednost a sebereflexi se představují kolemjdoucím a vstupují tak do dialogu s veřejností. Ztvárnění sebe samé po delší době v izolaci je výzva, která byla vytvořena na míru vitrínce ve vestibulu metra Palmovka. Díla umělkyně vytvořily samostatně ve svém domácím prostředí v době, kdy se kolektiv s lektorem nemohl z důvodu protiepidemických opatření scházet.

IMG_0311

 Autorky do portrétu vložily představy o sobě samotných nebo zakomponovaly proměny vlastní identity v časovém horizontu stáří. Jejich vnější podoba je potlačená a do popředí se dostává vlastní charakteristika.

On-line přenos vernisáže pro ty, kteří v době pandemie nemohli být s námi.
Vernisáž tvůrkyně a lektorka Eva Jiřička slavnostně zapily bezinkovým elixírem.
Zpět do obchodu