Vzpomínky na moře

Osahat si znovu mořské břehy a písčité pláže navzdory stovkám kilometrů od moře. Vzpomínky jistě oživí vyplavené kusy větví: dřevo obroušené pískem a prosycené mořskou vodou. Vzpomínky na moře mohou podnítit i roztodivné mušle, barvité lastury a neznámé schránky nalezené a nasbírané na písečných plážích. Na baltském pobřeží již několik let pravidelně sbírám takové přírodniny. Konečně dozrál čas podělit se o jejich příběhy na říjnovém tvůrčím workshopu Vzpomínky na moře. Vyplavené dřevo hravě poskytlo tělesnou schránku pro oživené figurky býka, ptáčků nebo panenky. A pak už stačilo jen sestrojené figurky odít do nevšedních šatiček. Magickou moc oživeným figurkám zajistily samozřejmě nalezené mušle a lastury. V dáli slyším hučení moře a při prohlížení fotografií z workshopu se mi jasně vybavují naše dialogy nad tvůrčí prací, ohledáváním přírodnin a radost z procesu tvorby, která je nejsilnějším hybatelem společného setkávání v rámci tvůrčí dílny.

kosmo_nauty

 

O lektorce

kosmo_nauty

Jsem na cestě.  Navracím se k archetypům a znovuobjevuji krajinu dětství.  Fascinují mě zapomenuté paměti a odložené anonymní vzpomínky. Ráda se ukrývám a schovávám Substancí mé práce je oživování nechtěných předmětů, nalezených objektů i přírodnin, kterým je umožňováno znovu důstojně existovat v novém pozměněném kontextu.  Určující jsou pro mne příběhy, ať již skutečné nebo fiktivní, vytvářené, nalezené či znovuobjevené. • Znamenalo to, že můžeš vyrůst a nemusíš si přestat hrát. (Olivier Douzou)

Zpět do obchodu