Tucet v Alze

Od 28. 6. 2023 je v pražské Alze ke zhlédnutí výstava Tucet. Podívejte se na fotodokumentaci a přečtěte si text kurátorky Evy Jiřičky.

TUCET

Jsou dny, které jsou si podobné. Jsou v nich situace, které ten den drží pohromadě. Co utváří váš den? Jaké okamžiky byste si z jednoho dne vybrali a poskládali z nich dvanáct okének? A když už pozorujete, co všechno je pro vás podstatné, zkuste se podívat ještě za to. Zastavte se a zjistěte, jaký okamžik je ten důležitý. Pak je dobré si vzít nástroj záznamu, tak jako to udělali senioři z Elpidy, a zapsat si to, nakreslit nebo vyfotit. Když si prohlédnete výstavu Tucet, můžete vidět společné situace dne nás všech. Každý z tvůrců nám svým osobitým výtvarným způsobem vypráví, co se pro něj, jako pro pražského seniora, odehrává od úsvitu do soumraku.

Tvůrci: Libuše Jezberová, Daniela Peterová, Daniela Uherková, Jarmila Nemcová, Vanda Babická, Petříková Marie, Ilona Kučíková, Jiří Weinberger, Iva Kočová, Radmila Majerová, Eva, Irena, Jiřina, Dráža, Marta.

Koncept Tucet podnítila klientka Elpidy Daniela Peterová.

Díla vznikla pod lektorským vedením Evy Jiřičky v roce 2021/22 v Elpidě.

Eva Jiřička je výtvarná umělkyně, lektorka. Pro Elpidu vede výtvarné dílny a kurátoruje výstavy již několik let. Její dlouhodobý zájem o spolupráci se seniory vychází z jejího přesvědčení o nutnosti překonávat jistou izolovanost skupin přehlížených většinovou společností. Své práce zaměřuje mimo jiné na vzpomínání a předávání zkušenosti a odhaluje tak důležitost individuální a kolektivní paměti.

Zpět do obchodu