Betlém pro Elpidu

Nikdy není pozdě začít stavbu skříňového betlému! Představovala jsem si betlém s maličkým Jezulátkem v jesličkách na pozadí městských kulis s figurkami, zvěstujícím andělem a kometou se zlatým ocasem evokující starožitné skříňové betlémy z muzejních sbírek. Ježíška, pár oveček a nějaké stromečky a stavení jsem vybalila z krabic s poklady. Současně jsme oslovili nadšené sběratele a podporovatele Elpidy ohledně doplnění betlémových postaviček, oveček či jiných zvířátek, květin či domečků. Nově budovaná betlémská krajina získala zejména díky daru paní Lehečkové část starožitného betlému. Ještě dnes jsem dojatá z ručně psaného (kolážovaného!) dopisu od paní Lehečkové, který nás seznámil s historií tohoto rodinného pokladu z Podkrkonoší. Figurky vyřezával ve volných chvílích po práci podle starých předloh její prastrýc a děda. Věřím, že na Vánoce se dějí zázraky! A v holešovické Plovárně se l.p. 2021 narodilo maličké Jezulátko! Přijďte i Vy nahlédnout pod oponu betlémské skříňky a zapojit se příští rok do stavby! Betlém pro Elpidu budeme totiž každý rok v adventním období doplňovat o nové postavičky, zvířátka a domečky.

kosmo_nauty

O lektorce

kosmo_nauty

Jsem na cestě.  Navracím se k archetypům a znovuobjevuji krajinu dětství.  Fascinují mě zapomenuté paměti a odložené anonymní vzpomínky. Ráda se ukrývám a schovávám Substancí mé práce je oživování nechtěných předmětů, nalezených objektů i přírodnin, kterým je umožňováno znovu důstojně existovat v novém pozměněném kontextu.  Určující jsou pro mne příběhy, ať již skutečné nebo fiktivní, vytvářené, nalezené či znovuobjevené. • Znamenalo to, že můžeš vyrůst a nemusíš si přestat hrát. (Olivier Douzou)

Zpět do obchodu