Sedimenty paměti č. 252/34

Sedimenty paměti č. 252/34

Třetí část výstavního cyklu Archeologie zaniklého systému

Tvůrčí průzkum školních vzpomínek

27. 4. – 23. 6. 2023

 

Přestěhování Centra Elpida z Pankráce na Smíchov do budovy bývalé školy iniciovalo nejen historický výzkum nejstarší smíchovské školy, ale i mapování paměti někdejších absolventů a školních vzpomínek. Aktuální projekt interpretuje vzpomínky někdejších absolventů a absolventek školy, drobné příběhy, černobílé fotografické momentky, každodennost a lokální historii smíchovské budovy Na Bělidle č. 252/34. Výstava prezentuje artefakty, které vznikly v rámci tematického cyklu tvůrčích dílen To je Smíchov! pod vedením autorky a lektorky, která se skrývá pod nickem kosmo_nauty. Níže si přečtěte její autorský text.

Moje cesta do školy
Vystupuji z metra. Přecházím na levý chodník ulice Na Bělidle. Z rohové vitrínky domu U Madony se na mě usmívá svatohorská Madonka. Vstupuji branou do průjezdu někdejší školy a pročítám staré litery pamětní desky. Dotýkám se bílých stěn, které kdysi pohlcovaly hlasy školáků a dospívajících. Vyzvedávám si klíče. Výtah tiše přistává ve třetím patře. Odemykám dveře učebny E. Sbalená na cestu do minulosti s radostí očekávám milé dámy a přítelkyně. Před námi se otevírá putování do vzdálených míst paměti a školních vzpomínek. Jsme dychtivými studentkami netypického školního roku 2022/2023. Pravidelný úterní rozvrh rámuje společný prostor pro tvůrčí práci, která zaznamenává střípky vzpomínek, drobné příběhy, každodennost, městské rituály a lokální historii smíchovské budovy Na Bělidle č. 252/34. Poetické obrazy dávných vzpomínek a okamžiků jsme slavnostně vyšily do černobílých fotografií, připoutaly k papíru, hravě proměnily v objekty a vtiskly do naší paměti. Nyní předáváme i Vám klíč k subjektivní historii někdejší školní budovy. Stačí přimhouřit oči a nechat se unášet vzdálenými hlasy někdejších absolventů školy nebo vyšít vlastní vzpomínku, komentář či poznámku do černobílé školní fotografie.
Na projektu se podílely účastnice tvůrčí dílny To je Smíchov! v období od září 2022 do dubna 2023: Marie Čížková, Jaromíra Havelková, Libuše Jezberová, Hana Krýdová, Hana Leicmanová, Soňa Louženská, Jana Maroušová, Marie Medková, Jana Najbrtová, Daniela Peterová, Dana Píšová, Eva Rejková, Simona Rendlová, Ivana Slámová, Eva Steinbauerová, Hana Šponarová, Marie Táboříková, Daniela Tužilová, Helena Winterová, Jitka Zicháčková a Dagmar Zvoníčková.
kosmo_nauty

 

 

O lektorce

kosmo_nauty

Jsem na cestě.  Navracím se k archetypům a znovuobjevuji krajinu dětství.  Fascinují mě zapomenuté paměti a odložené anonymní vzpomínky. Ráda se ukrývám a schovávám Substancí mé práce je oživování nechtěných předmětů, nalezených objektů i přírodnin, kterým je umožňováno znovu důstojně existovat v novém pozměněném kontextu.  Určující jsou pro mne příběhy, ať již skutečné nebo fiktivní, vytvářené, nalezené či znovuobjevené. • Znamenalo to, že můžeš vyrůst a nemusíš si přestat hrát. (Olivier Douzou)

Zpět do obchodu