Sešity

Na Bělidle probíhá nový cyklus tvůrčích dílen zaměřených na Smíchov. Dílny vede oblíbená kosmo_nauty, která v tomto příspěvku popisuje koncept cyklu.

Úvodní tematický prolog Sešity byl koncipován jako vzpomínka na historii smíchovské budovy Na Bělidle 252/34, kde nově sídlí od minulého roku Centrum Elpida. Dům, postavený již v roce 1857, byl od svého založení až do roku 1964 školní budovou. Na jednotlivých tvůrčích dílnách vznikaly autorské kolážované sešity jednotného formátu na zadané „školní“ téma. Úvodní dílna To jsou Tatry! byla věnována horských štítům Tater. Inspiraci jsme hledaly v obrazových cestovatelských knihách českého ilustrátora a spisovatele Miroslava Šaška (1916–1980). Společně jsme připravily tematický sešit, kde rozkvétaly vysokohorské květiny. Pracovaly jsme zejména se strukturou kamenů a vodních ploch. Mám naději, že součástí jednoho Sešitu se stane i příloha s vylisovanými vysokohorskými květinami, které autorka koláží pěstuje na své zahrádce.

Druhý školní Sešit Přírodopis obsáhnul atlas fantastických zvířat. Surrealistickou inspiraci tentokrát poskytl výtvarník, spisovatel a režisér Jan Švankmajer (1934). Jednotlivé stránky jsme hravě plnily imaginárními zvířecími bytostmi, které mnohdy překračovaly papírovou plochu. Zvláštních kombinací bylo k dispozici mnohdy tolik, že nebylo snadné se rozhodnout, zda housenka bude mít dvě motýlí hlavy nebo křídla. Jsem potěšena, že jsme na dílně mohly společně dokončit i titulní strany Sešitů s vlastní ilustrací a titulkem.

Na třetí dílně jsme obdivovaly alegorické portréty italského manýristického malíře Giuseppe Arcimbolda (1527–1593). Arcimboldo, který rovněž působil jako dvorní malíř císaře Rudolfa II., komponoval portrétní malby ze sezónního ovoce, zeleniny, květů, rostlin a symbolických předmětů. Shromážděný vizuální materiál staršího data se osvědčil jako skvělá a poutavá inspirace pro různá pojetí portrétů. Vznikaly dokonce celé ucelené soubory alegorických portrétů s příběhovou linkou a překvapivým vyústěním. Nejvíce zaujala květena, mušle a ovocné plody.

Závěrečná dílna s titulem Kabinet kuriozit vzdala poctu šlechtickým i bláznivým sběratelům a obrátila pozornost ke specifickému typu sbírek předmětů a artefaktů, tzv. kabinetům kuriozit, které se staly základem pozdějších muzeí. Čtyři barevné listy poskytly dostatečný prostor pro shromáždění jedinečné tematické kolekce, která byla uspořádána a zkatalogizována. Některé účastnice přidaly i drobné literární postřehy tematizující genderově uspořádané kabinety.

Jsem moc ráda, že na tvůrčí dílny zavítaly nejen zkušené autorky, ale i účastnice, které se s technikou koláže teprve seznamovaly. Úvodní cyklus Sešity byl od počátku koncipován jako otevřený prostor pro imaginaci, asociaci a hru, a proto byl akcentován samotný proces tvoření na místo záměru vytvořit „dokonalé“ dílo. Při této příležitosti s oblibou připomínám pojetí japonské estetiky, které oceňuje krásu v nedokonalosti a pomíjivosti.

 

O lektorce

kosmo_nauty

Jsem na cestě.  Navracím se k archetypům a znovuobjevuji krajinu dětství.  Fascinují mě zapomenuté paměti a odložené anonymní vzpomínky. Ráda se ukrývám a schovávám Substancí mé práce je oživování nechtěných předmětů, nalezených objektů i přírodnin, kterým je umožňováno znovu důstojně existovat v novém pozměněném kontextu.  Určující jsou pro mne příběhy, ať již skutečné nebo fiktivní, vytvářené, nalezené či znovuobjevené. • Znamenalo to, že můžeš vyrůst a nemusíš si přestat hrát. (Olivier Douzou)

Zpět do obchodu